ATENCIÓN AL CLIENTE

(03476) 423 021

Productos

Metil Isobutil Cetona, ACS/USP/NF GMP

Código 355000GMPDM55M CAS Nº 108-10-1
Sinónimo Peso Molecular -
Fórmula UN Nº
Densidad - GTIN
Clase ADR Clase IMDG
Clase IATA Lista Sedronar

Presentaciones

355000GMPDM55M Tambor x 208 l