ATENCIÓN AL CLIENTE

(03476) 423 021

Productos

Etilenglicol, alta pureza GMP

Código 371000GMPDM55 CAS Nº 107-21-1
Sinónimo Peso Molecular -
Fórmula UN Nº
Densidad - GTIN
Clase ADR Clase IMDG
Clase IATA Lista Sedronar

Presentaciones

371000GMPDM55 Tambor x 208 l